Across Agency

Registrácia

  Ďakujeme za prejavenie záujmu o naše programy.
  Pre on-line registráciu vyplňte a odošlite nasledovný formulár. Prosím používajte diakritiku.

   » Typ programu:
   Internship USA Agriculture
   Internship USA Hospitality
   Internship USA Professional
   Internship USA Self Placement
   Study English UK
   Work and Study Canada
   Work and Study UK
   Work and Travel USA Full Service
   Work and Travel USA Self Placement
   Work in UK
   » Osobné informácie:
  Meno:
  Priezvisko:
  Dátum narodenia:
  Pohlavie:
  Štátna príslušnosť:
  Adresa trvalého bydliska:
  PSČ trvalého bydliska a Mesto:
  E-mail
  Telefón:
  Mobil (uveďte v medzinárodnom tvare 00421905111222 bez medzier):
   » Informácie o štúdiu:
  Úplne meno školy, na ktorej študujete, alebo ste absolventom:
  Fakulta a odbor studia (len u VŠ):
  Ročník:
   » Dodatočné informácie:
  Úroveň znalosti anglického jazyka:
  Ako dlho plánujete zotrvať v zahraničí (dátum od-do):
  Ako/od koho ste sa dozvedeli o Across Agency:
   » Prihlasovacie údaje:
  Vytvorte si prihlasovacie meno a heslo do Vášho on-line účtu.
  Prihlasovacie meno:
  Heslo:
  Heslo (ešte raz):
  Odoslaním tohoto formulára súhlasím s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje môže firma Across Agency s.r.o. využívať na interné učely!
  2023 © Across Agency s.r.o.